«

»

Aug 09

New article – Profitability – prerequisite of continuity and result of a good governance in listed agricultural Romanian firms

We are glad to welcome a new article of  Drd. Grazia-Oana Petroianu,  from Academy of Economic Studies – Bucharest :  Profitability – prerequisite of continuity and result of a good governance in listed agricultural Romanian firms

The author is discussing about the good governance and the profitability of Romanian agricultural companies. The discussion is issued by the need to take into consideration the concern for good quality food for the population and the health of the population in XXI century.

Rentabilitatea – condiţie a continuităţii şi rezultat al unei bune guvernanţe în cazul firmelor românești agricole cotate participante la securitatea alimentară – Drd. Grazia-Oana Petroianu,  Academia de Studii Economice Bucureşti

Oana Petroianu_Rentabilitatea – condiţie a continuităţii şi rezultat al unei bune guvernanţe

Profitability – condition of continuity _ Petroianu Oana-engleza

 

Rentabilitatea este o condiţie sine qua non a însăşi existenţei întreprinderilor şi rezultatul corelaţiei profesionalismului managementului, a resurselor economice investite, pe fondul progresului tehnico-ştiinţific şi a exigenţelor pieţei concurenţiale. Toate variabilele interne şi externe care participă la dinamica rezultatelor, trebuie să asigure entităţii performanţa financiară necesară şi de durată care să demonstreze continuitatea activităţii.

Continuitatea activităţii apare ca un element absolut necesar în garantarea informaţiilor financiare. Pentru utilizatori trebuie să fie clar de ce se consideră că o entitate economică îşi va continua activitatea, care sunt ipotezele care au condus la această concluzie şi care sunt riscurile ca evenimentele reale să fie diferite de estimări.

Rentabilitatea activităţii unei entităţi nu trebuie disociată de riscurile la care este supusă aceasta.

Scopul demersului ştiinţific este de a sublinia impactul adoptării strategiilor de creştere a rentabilităţii entităţilor agricole asupra performanţelor economice ale acestora, cu implicaţii directe asupra continuităţii afacerilor acestor entităţi. O dată demonstrată continuitatea variantei strategice abordate pentru a asigura sustenabilitatea activității în viitor, de fapt firma agricolă și-a redus și eliminat riscurile de funcționare și mai ales și cel de faliment. Mai mult, culturile agricole capătă valoare și îmbunătățesc potențialul agricol atât la nivel micro cât și macro iar disponibilitatea alimentelor depinde de sectorul agroalimentar și de comerțul agricol dar și de accesul la hrană ce rezultă din veniturile și puterea de cumpărare a oamenilor, de accesul fizic al acestora la alimente. Toate aceste premise contribuie la asigurarea securității alimentare, concept care, după cum am prezentat anterior, a evoluat de la considerații mai degrabă cantitative și economice, spre o definiție care ține cont de calitatea alimentelor și de dimensiunea umană. Baza asigurării securității alimentare este fundamentată pe producția agricolă iar rolul esențial în asigurarea producției revine utilizării rațioanle a resurselor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>